Jak przygotować dziecko do Pierwszej Komunii Świętej?

Pierwsza Komunia Święta, jest niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu każdego wierzącego człowieka. Wtedy to, po raz pierwszy w pełni uczestniczy we mszy świętej, gdyż właśnie wtedy, po raz pierwszy przyjmuje do swojego serca Jezusa pod postacią chleba. Jest jednym z najważniejszych sakramentów, trzecim, po chrzcie i spowiedzi, jaki dzieci przyjmują w czasie swojego, jeszcze krótkiego życia.

Do Pierwszej Komunii Świętej zwykle przystępują dzieci uczęszczające do drugiej klasy szkoły podstawowej. Każde dziecko, przed przystąpieniem do tego sakramentu musi przejść odpowiednie przygotowanie, które zwykle trwa od początku roku szkolnego, w którym dziecko uczęszcza do drugiej klasy.

Każda parafia posiada może posiadać swój sposób przygotowania dzieci do uroczystości pierwszokomunijnych. Jednak zazwyczaj przygotowanie do sakramentu obejmuje udział w katechezie szkolnej, comiesięczne spotkania z rodzicami, a także obowiązkowe uczestnictwo w niedzielnej, świątecznej, a w wielu parafiach także szkolnej Mszy świętej.

Istnieje także możliwość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej przez dziecko będące w wieku 6-7 lat. Tzw. Wczesną Komunię Świętą mogą przyjąć te dzieci, które pochodzą z wierzących i pobożnych rodzin. Dziecko takie musi wykazać się mądrością w rozumieniu Dekalogu, podstawowych Prawd Wiary i znaczenia Sakramentów świętych w życiu człowieka. Dziecko takie musi odbyć przygotowanie katechetyczne w wieku 5 i 6 lat, zobowiązane jest także do uczestnictwa w niedzielnej, świątecznej i szkolnej mszy świętej. Musi także uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach z rodzicami.

Sama uroczystość Pierwszej Komunii Świętej zwykle odbywa się w niedzielę majową. Poprzedzona jest pierwszą spowiedzią świętą. Sama uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ma bardzo podniosły charakter. We mszy świętej uczestniczy rodzina dziecka, a dzieci oraz ich rodzice zaangażowani są w różne jej części. O wyjątkowości tego dnia świadczy także biały strój komunijny, alba, garnitur lub też wytworne suknie dla dziewczynek. Dzieci otrzymują różne pamiątki komunijne, a także prezenty z okazji Pierwszej Komunii Świętej.